El-kontroll (NEK405)

Fire av ti boligbranner kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne branner vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt undersøkt med jevne mellomrom. Ved undersøkelse av det elektriske anlegget vil en av våre elektrikere gå gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skrive en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler vil deretter bli avdekt og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil. 

Termografering er et effektivt virkemiddel for å finne svakheter i det elektriske anlegget i din bolig i en tidlig fase. Termografering er berøringsfri måling av temperaturen som ofte gjøres med et IR-kamera eller et termokamera. Dette bidrar til at tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan oppdages og håndteres før de utgjør noen fare for deg og dine omgivelser. 

Undersøkelse av det elektriske anlegget i næringsbygg er basert på et avtaleverk hvor alle parter er tydelige på rammene for oppdraget og hva som skal undersøkes av kontrollpunkter. En tilnærming som dette er viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Unntak fra dette er kontroll av det elektriske anlegget i landbruket, da næringen har ønsket konkrete krav til omfang, metode, dialogpunkter og dokumentasjon.