Smarthus

Etterspørselen etter sikre rom, eller "panic room" har økt de siste årene. Vil du sikre deg mot innbruddstyver eller annet kan vi hjelpe deg.

Smarthus er et samlebegrep for styring av lys, varme, brannsikkerhet, innbruddsikring og ventilasjon i ett felles styringssystem. Hensikten med dette er å få et lavere energiforbruk, komfort, enklere betjening og høyere sikkerhetsnivå. Det finnes to hovedgrupper av smarthusløsninger på markedet i dag, hvor den første er åpne systemer der alt utstyr kan kommunisere med styringsenheten uavhengig av produsent. Den andre er mer lukkede systemer som kommuniserer internt i sitt eget system. Det er fordeler og ulemper ved begge, og valget avhenger derfor av dine behov. 

Vi leverer og installerer smarthusløsninger fra de mest sentrale produsentene på markedet som gir deg et bredt spekter av installasjonsmateriell å velge mellom. Ta kontakt med oss så vi kan bistå deg i jungelen av tilbud.